Tragovi

Pokušavam da te izvučem iz prstiju na papir Zbunjeni znakovi pitanja Sapliću se o tri tačke Slova sležu