Impresum

Odgovorni urednik:

Aleksandar Ivanišević alexa@blenderoline.rs

Glavni urednik:

Sandra Knežević sandra@blenderoline.rs

Redakcija:

Ana Vernot – Marketing

Bojana Kovačević Dorić – Social Media

Milena Stanić – Komunikacija

Katarina Jelisavćević – Blogerka
Irma Mićanović – Blogerka
Silvija Stojić – Blogerka
Mladen Borocki – Bloger

Webmaster:

Nikola Petrović
Aleksandra Stefanović

Saradnici:

Tijana Rađenović
Milica Milošević
Ana Gord
Kristina Vuković
Ivana Marković
Jelena Daničić
Jelena Milošević
Radmila-Rada Čeh
Martina i Aida – Liliputanke
Sanja Ivić
Ivana Simić Apostolu
Tijana Stamenić