Politika Privatnosti

Zaštita privatnosti korisnika

 

Imajući u vidu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, GRZP (EU) i druge relevantne zakonske i podzakonske akte, Blender Online može prikupljati određene podatke o posetiocima. Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Blender Online može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga i sadržaja na platformi.

 

Blender Online ne skladišti, ne obrađuje i ne distribuira osetljive podatke o ličnosti.

 

Cookies

 

Cookies su informacije sačuvane na vašem hard disku koje služe boljem funkcionisanju Blender Online platforme.

 

U standardnoj postavci, vaš računar prihvata cookies, a ukoliko želite da ih isključite, više vam neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizovane početne stranice. Blender Online ne koristi cookies za čuvanje ličnih podataka, te je privatnost uvek zagarantovana.

 

Sadržaj i linkovi ka sajtovima trećih lica i oglašivača

 

Blender Online platforma posluje i zahvaljujući prikazivanju oglasa oglašivača. Blender Online nije odgovoran za sadržaj oglašivača koji se prikazuje u oglasima korisnicima, kao ni za akcije korisnika proistekle iz interakcije sa oglasima oglasivača.

 

Blender Online može sadržati i linkove do web sajtova trećih lica, koje će jasno biti naznačene kao takve. Blender Online se odriče odgovornosti za sadržaj koji se nalazi na web sajtovima trećih lica.

 

Autorsko pravo

 

Sav sadržaj, vizuelni identitet i brend Blender Online platforme je vlasništvo Blender Online platforme i njegovih saradnika ili Blender Online ima pravo korišćenja. Ukoliko drugačije nije utvrđeno ovim Uslovima, svi materijali koji su obuhvaćeni sajtovima ili im pripadaju u bilo kom drugom smislu (uključujući tu sve stare, sadašnje i buduće verzije sajta), uključujući tu, bez ograničenja, i: grafiku, postavku, tekst, uputstva, slike, zvuk, video klipove, dizajn, fotografije pozadine, glasanja, informacije, podatke, kompilacije, kopije advertajzinga, logotipe, nazive domena, logotipe, oznake brendova i usluga, kao i bilo koji drugi proizvod i servisni naziv koji spadaju u poslovni identitet Blender Online, kao i sve materijale koji podležu Zakonu o autorskim i srodnim pravima (uključujući tu šifru izvora i objekta), izgled i utisak koji sajtovi ostavljaju, kompilaciju, sastav i aranžman sajtova, kao i celokupan preostali materijal vezan za sajtove (dalje u tekstu „Materijal“) smatraju se ili vlasništvom ili licencom ili pod kontrolom Blender Online platforme, bilo njegovih saradnika i partnera i smatraju se zaštićenim od neovlašćene upotrebe, umnožavanja ili distribucije skupom zakona o autorskim pravima, brendovima, patentima i srodnom zakonskom regulativom i međunarodnim sporazumima.

 

Materijali se ne smeju umnožavati, reprodukovati, skidati ili na bilo koji drugi način distribuirati, bilo u celosti, bilo delimično, bez prethodnog pisanog odobrenja Blender Online, osim ako se to izričito ne navodi u ovim Uslovima. Svaka druga upotreba Materijala ili oznaka Blender Online bez prethodnog pisanog odobrenja najstrože je zabranjena.

 

Odobrava se poseta Blender Online platformi bez dodatnih dozvola Blender Online-a. Blender Online odobrava ograničenu, ličnu, ne-ekskluzivnu, nekomercijalnu, opozivu i neprenosivu dozvolu pristupa, upotrebe, skidanja, pregledavanja Materijala.

 

Puno prihvatanje gore navedenih Uslova korisnika je ujedno i uslov za dobijanje ove dozvole. Kada korisnik skida ili koristi Materijale, mora da pristane i na obavezu da:

 

          a) sva autorska prava i naznake vlasništva ostavi apsolutno netaknute;

          b) da ni na koji način ne menja materijale;

          c) da nijednoj trećoj strani ne dozvoli ili asistira (bilo zbog direktne koristi ili ne) u kopiranju ili adaptaciji              bilo koje od predmetnih šifara vezanih za platformu, niti im omogućiti da na bilo koji način preinače,                        menjaju ili pokušaju da otkriju bilo koju od šifara vezanih za sajtove.

 

Ovim se korisnik takođe slaže da neće, i to upotrebom robota, skrejpera ili bilo koje druge tehnologije za crpljenje podataka ili procesa, nameštati, prikrivati, izvlačiti niti umnožavati ili distribuirati Materijale (osim ako se ne radi o standardnom programu za pretraživanje ili internet pretraživaču, ili ako nije po sredi sredstvo za koje je Blender Online izdao pisano odobrenje).

 

Osim ako se to izričito ne navodi u samim Uslovima, nijedan segment ovih Uslova neće se smatrati kao odobrenje da korisnik koristi bilo koje pravo ili licencu da uđe u pod-licence ili sporazume o redistribuciji, vezano za bilo koji deo Materijala, kao ni da na bilo koji drugi način iznajmljuje, prodaje, izdaje, vrši prenos, dodeljuje, emituje, postavlja na kompjuter ili bežični uređaj, pod-licencira, distribuira ili odobrava pristup materijalima.

 

Ovim korisnik potvrđuje da neće ovlastiti bilo koje lice ili entitet da pregledava, preslušava, reprodukuje ili na bilo koji drugi način pristupi Materijalima, kao ni da distribuira Materijale na bilo koji način u javnosti, ni besplatno niti uz nadoknadu.