Opšti uslovi korišćenja

Blender Online je online platforma koja svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima (internet vesti, blogovi, članci, foto galerije, i ostali sadržaj) iz zemlje i regiona. Korišćenje sadržaja ima se vršiti u skladu sa ovim uslovima, politikom privatnosti, kao i relevantnim zakonima R. Srbije i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

 

Blender Online zadržava pravo promene ovih uslova, bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Samo objavljivanje na ovoj stranici ima se tumačiti kao činjenje dostupnim svim zainteresovanim licima.

 

Blender Online ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenim u autorskim sadržajima autora čiji se sadržaj objavljuje na Blender Online platformi, a koji je prethodno objavljen na web sajtu autora. Sav sadržaj na Blender Online platformi je zaštićen u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije. Zabranjeno je korišćenje, preuzimanje i dalje činjenje dostupnim sadržaja sa Blender Online platofrme u komercijalne svrhe na drugim web portalima ili na bilo koji drugi način koji je u suprotnosti sa ovim uslovima korišćenja.

 

Blender Online zadržava pravo promene vizuelnog identiteta, izmene, dodavanja i brisanja sadržaja, bez prethodne najave.

 

Ne sme se menjati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Blender Online platformi ili menjati drugi sajt na način na koji bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Blender Online platformom.

Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi elektronske, sms ili spam poruke, virusi ili kodovi destruktivne prirode.

Ukoliko smatrate da je objavljivanjem nekog sadržaja na Blender Online povređeno neko vaše lično pravo, možete zahtevati da se ista povreda otkloni. Ovakav zahtev mora sadržati povredu prava, URL sadržaja gde se navodna povreda nalazi, kao i način na koji se povreda vašeg prava desila.

 

Komentari korisnika

 

Blender Online platforma dozvoljava komentare korisnika i posetilaca na sadržaju objavljenom na platformi. Komentari čitalaca ne predstavljaju stavove i mišljenje redakcije Blender Online platforme.

 

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj/komentare koji:

 

1) povređuju, lišavaju ili ugrožavaju autorska imovinska i moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, kao i pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka trećeg lica

 

2) povređuju ili podstiču svaki oblik ponašanja koje bi moglo da predstavlja kršenje važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti;

 

3) ukazuje na prevaru, obmanjuje ili je neistinit;

 

4) vređa bilo koje treće lice ili zajednicu, ili je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički;

 

5) širi i promoviše rasizam, mržnju, diskriminaciju, netoleranciju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe;

 

6) u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti dece na internetu, je namenjen deci ili se može takvim smatrati;

 

7) promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu, nasilan je ili preteći;

 

8) promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

 

Blender Online zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja, u svakom trenutku, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu po sopstvenom nahođenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način šteti Blender Online platformi.

 

Blender Online zadržava pravo moderatorske uloge prilikom odabira i objavljivanja komentara čitalaca.