Mirišeš

Na oktobar

Lepiš se za prste

Za bokove

Padam, želim da padam

Boli me od sreće u grudima

Ti me držiš

Čvrsto

Sklanjaš mi kosu iza ušiju

Nežan si dok ti prste drhte

Šapućeš

Noćas si moja deformacija

Gladan si života

Krhki

Otkucaji

Dva srca

Razdvojena kožom

Ljubav je ovaj sekund

Kunem se

Zauvek, dodaješ