Da li morate da kupujete novi bojler ili možete samo da zamenite grejač?

Kupovina ili popravka bojlera?

0

Problemi u kupatilu često stvaraju glavobolje, a bojleri je možda I najčešći uzročnik kvarova.  Pojedini delovi u bojleru, posebno ako su nekvalitetni stvaraju najveći broj poteškoća a uz to mogu biti opasni po ljudski život.

Najčešći problemi koji zbunjuju ljude su šuštanje i pištanje bojlera, pucketanje, predugo čekanje da se voda zagreje, nedostatak tople vode, curenje iz bojlera.

Možda niste znali ali najveći broj problema koji se javljaju i najveći broj prijavljenih kvarova ima veze sa grejačem u bojleru.

Koji deo bojlera stvara najviše problema?

Grejač je najvažniji deo svakog bojlera, njegova funkcija ogleda se u tome da zagreva vodu na željenu temperaturu. Svaki put kada  voda ne može da se zagreje ili je potrebno jako puno vremena da se bojler ugreje, kako biste mogli da se okupate ili čujete pucketanje i šuštanje u bojleru, to znači da postoji određeni problem sa grejačem.

Glavni neprijatelj svakog grejača jeste kamenac. Kamenac nastaje kao posledica prolaska naše tvrde vode, koja ostavlja sa sobom beličaste naslage koje se lepe na grejač i talože se na njemu. Kada se nakupi mala količina kamenca, to nije toliki problem, tada grejač još uvek neomateno radi, pa zamena grejača na bojleru nije potrebna.

Kako kamenac utiče na bojler?

Problem nastaje kada se taj kamenac ne čisti, pa dolazi do jako velike količine ovog taloga, koji vremenom usporava rad grejača, odnosno grejač više ne može da zagreva vodu u predviđenom roku, nego se taj proces produžava, srazmerno količini kamenca koja se nataložila na grejaču. Tada je sam process zagrevanja vode značajno usporen, tako da je obavezno čišćenje kamenca, a možda i zamena grejača na bojleru.

Ukoliko se ovaj problem zanemari, a taloženje kamenca zapusti, odnosno ne radi se blagovremeni servis bojlera, može doći i do potpnog kvara grejača, tako da je u toj situaciji moguća samo zamena grejača na bojleru.

Zašto je važno redovno čistiti kamenac?

U najvećem broju slučajeva, nije potrebno zameniti bojler, već samo grejač, a često je dovoljno raditi čišćenje grejača od kamenca. Servis bojlera potrebno je raditi makar jednom godišnje, tada se kamenac potpuno očisti, kako bi grejač mogao da bude funkcionalniji i kako bi zagrevao samo vodu, a ne i kamenac.

Osnovni problem nakupljenog kamenca jeste što grejač zaagreva kamenac, pa tek onda vodu, što značajno usporava zagrevanje vode, a dodatno troši struju. Ukoliko redovno radite servis bojlera, ne bi trebalo da bude problema, ukoliko se kamenac redovno čisti, ali ukoliko zapostavite ovaj problem i godinama ne čistite kamenac, grejač u jednom trenutku može eksplodirati zbog preteranog zagrevanja, kako bi dostigao optimalnu temperature da zagreje vodu. 

Kada je zamena grejača u bojleru jedino rešenje?

U tom slučaju zamena grejača na bojleru, je jedino rešenje, a ponekad u ekstremnim situacijama, potrebno je zameniti i ceo bojler. Zamena grejača je jedino rešenje, ukoliko niste redovno čistili kamenac i to je dovelo do toga da grejač više ne može da radi. Ukoliko je na grejaču nataložen kamenac u manjem obimu, tada je moguće očistiti kamenac i spasiti grejač. Nakon čišćenja kamenca, grejač će raditi mnogo bolje i efikasnije nego pre. Brže će zagrevati vodu, pa će vam biti potrebno manje vremena da čekate da se voda zagreje. Ipak, ako grejač niste čistili više godine, sigurno je grejač u lošem stanju i slabo zagreva vodu. Dužina zagrevanja vode direktno ukazuje na problem sa grejačem. Glavni razlog jeste da što su veće naslage kamenca, to više treba vremena da se voda zagreje.

Ko vrši zamenu greječa?

Zamenu grejača vrše sertifikovani vodoinstalateri. Veoma je važno da budete oprezni sa bojlerom, jer je on jedan od najopasnijih aparata u kući. Zato je važno da sve popravke i zamene delova obave stručna lica  sa iskustvom. Zamena grejača je jedna od svakodnevnih intervencija, ali i čišćenje kamenca.

Kako možete da izbegnete zamenu grejača?

Ponekad se dešava da je grejač lošeg kvaliteta, pa da se mora zameniti odmah nakon nekog vremena. Ipak, u večini slučajeva zamenu grejača možete da izbegnete, samo ako redovno čistite kamenac. Čišćenje kamenca prepustite vodoinstalaterima, kako ne bi u tom procesu došlo i do oštećenja grejača. Čišćenjem kamenca produžavate život svakom grejaču, tako da je to za vaše dobro. grejač će raditi jednakim intezitetom i nee biti potrošene nergije na zagrevanje kamenca, umesto zagrevanja vode.

Ukoliko ne čistite kamenac, to može postati opasno po vaš grejač. Kada se kamenac toliko nataloži da u većoj meri ošteti grejač, to može dovesti i do eksplozije bojlera. Zato čišćenje kamenca nije samo funkcionalno rešenje, već i rešenje koje je ključno za ispravan rad bojlera. Kamenac ne možete da izbegnete jer je on posledica tvrde vode u našem vodovodu. zato je na našem podneblju, ovaj problem posebno izražen.

Koliko košta zamena grejača?

Sama cena zamene grejača može da varira. Ono što je važno jeste da se plaća sama cena grejača ali i usluga zamene grejača, koja može varirati od servisa do servisa.

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.