Weleda inspiracija

Moja prošlogodišnja Weleda inspiracija. Učestvujete li u konkursu i ove godine?