VOJNIČKI STIL

{outfit post} Vojnički stil kao jedan od trendova za rano proleće.