Sportina event

Kao što ste već imali priliku da vidite na Jeleninom postu, bile smo na promociji brenda Sportina i Espsprit u okviru BWF.