Prisiljeni kupus s mladim grahom

Kasnoljetna varijanta graha i kupusa