Politika privatnosti

Blenderonline.rs, uključujući sve njegove servise, poštuje privatnost posetilaca.

Obavezujemo se da vaše podatke, kao registrovanog korisnika, nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Prikupljeni podaci neće biti objavljivani ili na bilo koji način zloupotrebljeni. Lične podatke koristimo isključivo za potrebe komunikacije sa vama, registrovanim korisnicima i sa ciljem da unapredimo naše usluge.

Blenderonline.rs zadržava pravo da modifikuje Politiku privatnosti poštujući zakone i propise Republike Srbije.