Krumpir na baskijski

Krumpir u malo drukčijem, baskijskom ruhu