Kako banani vratiti okus, ili zašto su najbolje promjene najteže?

Zašto je toliko teško učiniti pozitivne promjene na samome sebi?