II Fashion Bloger Brunch

II Fashion Bloger Brunch

Pogledajte kako je bilo na drugom Brunch-u u Basti kod Juge!