FASHIONBLOGER BRUNCH

FASHIONBLOGER BRUNCH

U petak sam bila pozvana zajedno sa finalistkinjama FAHIONBLOGERA da prisustvujem prvom brunch-u :)