Farmerke i košulja

Jednostavna kombinacija koja je uvek efektna.